Penetrační nátěry

Příprava podkladu před samotným nanesením barvy je nesmírně důležitou fází, kterou není radno vynechat. Penetrace napomůže nejen k dosažení vysoké estetické kvality malby, ale také k její dlouhodobé trvanlivosti, a to jak v interiéru, tak na venkovních fasádách. 

Vhodně vybraný penetrační nátěr sjednotí savost a zvýší pevnost povrchu, čímž zvýší přilnavost vlastní barvy. Penetrace redukuje vliv usazeného prachu a mastnoty. Navíc podpoří rovnoměrné vysychání, takže zabrání vzniku skvrn, a to i u povrchů, ze kterých byla seškrábána původní vrstva. Podle typu podkladu volíme odpovídající druhy penetrací. Podkladem mohou být různé typy betonu, cementových desek, omítek, dřevěných desek aj. Dalšími činiteli pro volbu penetračního nátěru jsou výběr konečné malby, stav omítky, stupeň stáří a pokročilosti zvětrávání, a také složení omítky a předpokládaná budoucí zátěž v závislosti na účelu natírané části. Zde se může jednat například o prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo část budovy, vystavená povětrnostním vlivům. Po zvážení všech faktorů volíme různé druhy penetrací – univerzální, hloubkovou, silikonovou čo silikátovou. 

Pro povrchy napadené plísní či ohrožené vlhkostí jsou vhodné penetrace fungicidní. Použitím penetrace se vyhneme nežádoucím vadám na kráse a kvalitě barevného nátěru, jako jsou skvrny nebo odlupování původní malby a její nabalování na váleček při aplikaci barvy. Snížením savosti podkladu snížíme i spotřebu barvy, případně se vyhneme nutnosti opakovaného natírání. Penetrační nátěry provádíme štětkou či válečkem, nikoli stříkací pistolí. V případě potřeby nátěr penetrací opakujeme.

Mám zájem
o nezávaznou
kalkulaci


Mám zájem o malířské práce